Disclaimer

Door u toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt u de voorwaarden ervan.
ITAF BVBA streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden.
Alle inlichtingen vervat in deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval beschouwd worden als prijsoffertes en aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Voor de gepersonaliseerde offertes of bijkomende informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van ITAF BVBA en VMware Inc en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen.
Andere producten of bedrijfs- of merknamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.