Privacy

De gegevens die u op deze website via de formulieren invult, gebruikt ITAF BVBA voor de vlotte dienstverlening zoals de verwerking van de inschrijvingen voor cursussen, voor het verstrekken van informatie, voor het optimaliseren van de website e.d.
ITAF BVBA deelt de door u verstrekte gegevens niet mee aan derden tenzij wij daar bij wet zouden worden toe verplicht.

De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kunt uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor te Erembodegem. Overeenkomstig dezelfde wet heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe schrijft u naar ITAF BVBA, Geraardsbergsesteenweg 58, 9320 Erembodegem, of mailt u naar info@itaf.be . Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be of op de website www.privacycommission.be.